תקנון

תקנון לשימוש באתר כובעי הלן
כללי
 1. יש להסכים לכל תנאי התקנון כמפורט להלן בטרם השימוש באתר. שימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעותו מהווה הסכמת הלקוח לכל הוראות תקנון זה.
 2. התקנון מנוסח מטעמי נוחות בלשון נקבה , אולם מופנה לנשים וגברים כאחד.
 3. השימוש באתר מותר רק למי שמלאו לו שמונה עשרה שנה ובעל כרטיס אשראי בתוקף.
 4. יש לבצע את ההזמנה באמצעות האתר .
הזמנה:
 1. פרטי המזמין: על המזמין להכניס את הפרטים האישיים הבאים: ת"ז, כתובת, מס' טלפון להתקשרות ואופן תשלום.  המזמין יכניס פרטי כרטיס אשראי לרכישה באמצעות האתר או  יוכל למסרם טלפונית , אם יבחר בכך.
מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית שתגרור הן נקיטת הליכים פליליים והן תביעות אזרחיות בגין הנזקים שייגרמו לכובעי הלן.
 1. חיוב הלקוח יתבצע רק לאחר וידוא כי המוצר המוזמן קיים במלאי ואישור ההזמנה על ידי כובעי הלן.
אספקה ומשלוח
 1. המשלוחים יבוצעו באמצעות דואר ישראל וכפופים לתנאיו. הלקוח יבחר אם ברצונו במשלוח בדואר רשום או בדואר שליחים [ על פי ההיתכנות בהתאם לרשימת הישובים של רשות הדואר]. דמי אריזה ומשלוח ישולמו על ידי הלקוח, והם יקבעו ויוצגו במהלך הקנייה בהתאם לגודל המוצרים וכמותם.
 2. המוצר יסופק לכתובת שנרשמה באתר  רק לאחר זיהויו בתעודת זהות.
 3. המשלוחים יבוצעו עד תום שלושה ימי עסקים מתשלום המחיר המלא. אספקת המוצר תהא עד 14 ימי עסקים [ לא כולל שישי, שבת, חגים ו/או עיכובים ע"י כוח עליון ועיכובים הנגרמים על ידי רשות הדואר ].
 4. במידה ומוצר מוזמן אינו במלאי או חל עיכוב באספקתו, תימסר הודעה ללקוח בטלפון או במייל . המכירה באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי במחסני כובעי הלן.
 5. כובעי הלן אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של גורם כלשהו אשר אינו בשליטתה המלאה, לרבות רשות הדואר.
 6. אחריות למקרה של אובדן ו/או נזק תחול על פי תקנון דואר ישראל.
 
ביטול הזמנה/החלפת מוצר/מדיניות החזרות
 1.    ניתן לבטל הזמנה ללא עלות תוך 24 שעות ממועד ההזמנה ובטרם נשלח המוצר למזמין.
 2.    לאחר 24 שעות  רשאית כובעי הלן לגבות  דמי ביטול בין 5%-10% משווי ההזמנה ולפחות 20 ₪. במקרה שההזמנה כבר נשלחה לקונה, לא יוחזרו דמי המשלוח אם שולמו על ידי כובעי הלן.
 3.   הודעה על ביטול הזמנה תבוצע באמצעות המייל .
 4.   במקרה של ביטול הזמנה,מכל סיבה שהיא,  יחזיר הלקוח את המוצר באריזתו המקורית עם התוויות ובלי שנעשה בו שימוש כלשהו  לא יאוחר מתום 14 ימים מיום קבלת המוצר, בצירוף חשבונית מס מקורית.
 5.   החזרת מוצר בשל פגם תתאפשר רק אם הפגם הינו פגם שהיה במוצר בעת הרכישה ושלא נגרם עקב שימוש במוצר. במקרה בזה תישא כובעי הלן בדמי המשלוח של המוצר החלופי.
 6.   לא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצר שבמבצע . [ למעט אם היה בו פגם שלא נגרם באשמת הלקוח].
 7. במקרה של החזרת מוצר יזוכה המזמין במלוא מחירו על פי שקול דעת כובעי הלן ובכפוף לסעיף 2 רק לאחר קבלת המוצר אצל כובעי הלן ובדיקתו. מהזיכוי ינוכו דמי המשלוח.
 8. הזיכוי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שבאמצעותו שולם מחיר המוצר.
 9. במידה וחברת כרטיס האשראי לא תאשר את העסקה, תודיע על כך כובעי הלן ללקוח תוך 96 שעות וההזמנה תבוטל.
מחירים
 1. המחירים המופיעים באתר כוללים מיסים המתחייבים בחוק, כגון מע"מ, בשיעורים הקבועים בחוק.
 2.   כובעי הלן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירים ללא הודעה מראש.
 3. שינוי במחיר לא יחול על הזמנה שהושלמה לפני השינוי , גם אם טרם סופק המוצר.
המוצרים והאחריות
 1. כובעי הלן תעשה כל מאמץ כדי שתיאור המוצרים ותמונותיהם ישקפו אותם נאמנה, אולם יש לקחת בחשבון שינויים והבדלי גוונים הנגרמים בשל מכשירי צילום, תנאי צילום, המכשירים בהם נצפות תמונות המוצרים וכד'. התמונות נועדו להמחשה בלבד. אם קיים שוני בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל ו/או אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר- לא יחייב הדבר את כובעי הלן.
 2. המוצרים הנמכרים באתר נמכרים כמו שהם, ללא ביצוע התאמות מיוחדות ללקוח.
 
שירות לקוחות
כובעי הלן מעניקה שירות ללקוחותיה בימים א-ה' בשעות 8.30-15.00. ניתן לפנות באמצעות האתר או טלפונית, למעט חגים ומועדי ישראל.
שמירת פרטיות וסודיות
1. כובעי הלן מתחייבת לשמור על פרטיות לקוחותיה ולא לעשות כל שימוש בפרטיהם למעט למטרה שלשמה נמסרו ,וכן לא להעבירם לצד ג' ללא אישור.
2 . למרות האמור לעיל,  הזנת הפרטים באתר והשימוש בו מהווים הסכמה של המזמין לכך שכובעי הלן תשלח למזמין מעת לעת מידע וחומר פרסומי על מבצעים שיש באתר, על מוצרים חדשים וכיו"ב בכל אמצעי המדיה הקיימים, לרבות טלפון סלולרי, אי מייל , פייסבוק וכד וכן בקשה לצרפו למועדון לקוחות אשר יוקם בעתיד לפי שיקול דעת כובעי הלן. .
שונות
 1. כובעי הלן שומרת לעצמה לבטל מכירה לפי שיקול דעתה הבלעדי , אם היא סבורה שזו עלולה לגרום לה נזק. כמו  למשל, ציון מחיר שאינו נכון כתוצאה מטעות סופר/הקלדה, תיאור מוצר לא נכון , תמונה לא נכונה וכד'. 
 2. כובעי הלן שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה כפי שתמצא לנכון.
 3. במקרה של תקלה המונעת שימוש באתר ו/או מעכבת ביצוע הזמנה, יוארכו כל פרקי הזמן הנזכרים לעיל בפרק הזמן שבו היה האתר מושבת.
ברירת דין
כל הליך/בירור/תביעה משפטית  הנובעים מהאתר ו/או הזמנות באתר יתבררו בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.
 
 
 
 
 
 
Facebook
הלן לימון פתח תקווה
רח' מוהליבר 2
03-9301853

א'-ה': 09:30-20:00
ו': 09:30-13:30
הלן לימון בני ברק
רח' רבי עקיבא 92
03-5702779
א'-ה': 09:30-21:00
ו': 09:30-13:30
הלן לימון אשדוד
שד' הפלמ"ח 20
08-8565547

א'-ה': 09:30-21:00
ו': 09:30-13:30
הלן לימון רחובות
רח' הרצל 168
08-9458026
א',ב',ד',ה': 09:30-20:00
ג': 09:30-16:00
ו': 09:30-13:30
 הלן לימון קרית אתא
רח' העצמאות 62
04-8443242

א',ב',ד',ה': 09:30-20:00
ג': 09:30-16:00
ו': 09:30-13:30
נקודות מכירה - הלן לימון: